Zagadnienia prawne – uwagi ogólne

Place zabaw to miejsca, które powinny zapewniać odpowiedni poziom rozrywki dla dzieci, dbając przy tym o ich bezpieczeństwo. Można to uzyskać poprzez wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu, roślinności oraz nowoczesnych urządzeń zabawowych m.in.: huśtawek, zjeżdżalni, elementów sprawnościowych nie zapominając o wyposażeniu dodatkowym jak: ogrodzenie placu zabaw, kosze na śmieci, ławki na plac zabaw, regulamin placu zabaw. Wyposażenie placów zabaw powinno jednak spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa i dlatego trzeba pamiętać o związanych z tym zagadnieniach prawnych przy projektowaniu placu zabaw. Certyfikowane place zabaw zgodne z polskimi i europejskimi normami bezpieczeństwa zwiększają bezpieczeństwo dzieci.

BEZPIECZNE PLACE ZABAW – ZAGADNIENIA PRAWNE

Wszystkie urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw, wyposażenie dodatkowe oraz nawierzchnia na plac zabaw powinny spełniać wymogi grupy:

  • norm PN-EN 1176-2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
  • oraz normy PN-EN 1177-2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

Zgodność wyposażenia placu zabaw z normami poświadczana jest poprzez certyfikaty, wydawane są przez jednostki certyfikujące. Najlepiej, żeby były to jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Place zabaw, jako obiekty małej architektury, zgodnie z przepisami prawa budowlanego podlegają przeglądowi budowlanemu odbywającemu się raz na 5 lat. Ponadto prawo budowlane, tak przy budowie jak i przy eksploatacji placów zabaw, wymaga stosowania się do zasad wiedzy technicznej, którą w przypadku placów zabaw stanowi grupa norm PN-EN 1176.

 Przepisy prawa budowlanego oraz normy należy stosować w taki sposób, żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa na placu zabaw bez nadmiernego ograniczania możliwości zabawy i rozwoju fizycznego korzystających z nich dzieci .

Wszystkie produkty firmy COMES Sokołowscy spełniają wymogi grupy norm PN-EN 1176 i stale są rozwijane w celu podniesienia ich atrakcyjności i funkcjonalności nie zapominając o bezpieczeństwie. Ponadto wprowadzane są rozwiązania wynikające z wieloletniego doświadczenia i dobrych praktyk.

CERTYFIKOWANE PLACE ZABAW COMES SOKOŁOWSCY

Zachęcamy do zapoznananie się z wykazem wyrobów Comes posiadających certyfikat bezpieczeństwa wydany przez „COBRABiD-BBC” w Warszawie, potwierdzający zgodność urządzenia z polskimi i europejskimi normami.

© 2014 Comes Sokołowscy, Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Realizacja Sintra Consulting.