Przegląd placów zabaw – uwagi ogólne

Place zabaw, poza spełnieniem swoich funkcji w zakresie zabawy i rozwoju fizycznego, powinny zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa bawiących się dzieci. Wszystkie urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw, wyposażenie dodatkowe oraz nawierzchnia powinny spełniać wymogi grupy norm PN-EN 1176-2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie oraz normyPN-EN 1177-2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. Zgodność wyposażenia placu zabaw z normami poświadczana jest poprzez certyfikaty, wydawane przez jednostki certyfikujące. Najlepiej, żeby były to jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Wszystkie produkty firmy COMES Sokołowscy spełniają wymogi grupy norm PN-EN 1176 i stale są rozwijane w celu podniesienia ich atrakcyjności i funkcjonalności nie zapominając o bezpieczeństwie. Ponadto wprowadzane są rozwiązania wynikające z wieloletniego doświadczenia i dobrych praktyk.

Place zabaw powinny być poddawane regularnym kontrolom przeprowadzanym przez osoby kompetentne w tym zakresie. Zgodnie z normą PN-EN 1176:2009 plac zabaw podlega trzem rodzajom kontroli: oględzinom codziennym, kontroli obsługi oraz corocznej kontroli głównej. Zapisy z przeprowadzanych kontroli mogą być prowadzone w formie Książki Placu Zabaw. Place zabaw, jako obiekty małej architektury, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, podlegają przeglądowi budowlanemu odbywającemu się raz na 5 lat. Ponadto prawo budowlane, przy budowie oraz eksploatacji placów zabaw, wymaga stosowania się do zasad wiedzy technicznej, którą w przypadku placów zabaw stanowi grupa norm PN-EN 1176.

Przepisy prawa budowlanego oraz normy należy stosować w taki sposób, żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa na placu zabaw bez nadmiernego ograniczania możliwości zabawy i rozwoju fizycznego korzystających z nich dzieci.

© 2014 Comes Sokołowscy, Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Realizacja Sintra Consulting.