Projektowanie Placów Zabaw

Projektowanie Placów Zabaw – Ogólne Zasady

Projektowanie placów zabaw warto powierzyć doświadczenemu i zaufanemu producentowi placów zabaw, jakim jest firma Comes Sokołowscy. Zaprojektowane przez nas place zabaw stoją na terenie całej Polski. Charakteryzuje nas profesjonalne doradztwo z zakresie projektowania i budowy placów zabaw. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu nawiązujemy bliskie relacje, a nasz klient otrzymuje fachowe doradztwo na każdym etapie projektu. Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi poradami naszych ekspertów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Odległość od okien budynków mieszkalnych minimum 10 m (dotyczy budownictwa wielorodzinnego, minimum 2 budynki z jednym pozwoleniem na budowę)
 • Odległość od miejsc gromadzenia odpadów – co najmniej 10 m
 • Odległość od parkingów dla zgrupowania do 4 stanowisk włącznie – 7 m
 • Dla zgrupowania od 5 do 60 stanowisk włącznie – 10 m
 • Dla większych zgrupowań – 20 m
 • Odległość od linii rozgraniczających ulicę – co najmniej 10 m
 • Ogrodzenie: bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osobom niepełnosprawnym
 • Szerokość bramy w świetle – co najmniej 2,4 m
 • Szerokość furtki w świetle – co najmniej 0,9 m

Dodatkowe tematyczne informacje:

 • Ogrodzenie Placu Zabaw. Zaleca się grodzenie placów zabaw. Ogrodzenie ma zapobiec zanieczyszczeniom odzwierzęcym, niekontrolowanemu wybieganiu dzieci poza plac oraz pomóc w ogólnym utrzymaniu porządku. Jeśli jednak psy czy ruch samochodowy lub rowerowy nie jest problemem w okolicy naszego placu, trzeba się zastanowić czy ogrodzenie rzeczywiście jest niezbędne. Więcej na ten temat tutaj
 • Regulamin Placu Zabaw. Na terenie placu zabaw zaleca się umieszczenie tablicy regulaminowej w formie pisemnej i graficznej, określającej  zasady korzystania z placu oraz kilka podstawowych informacji jak numer telefonu alarmowego i pogotowia ratunkowego, nazwa i adres placu zabaw, telefon kontaktowy i adres administratora placu, zakaz palenia i picia alkoholu  (nie jest wymagane umieszczanie piktogramów ukazujących jak korzystać, bądź jak nie korzystać z urządzeń, ponieważ mogą zachęcać dzieci do niewłaściwego korzystania z urządzeń).
 • Wyposażenie Placów Zabaw. Projektant dobierając urządzenia do zagospodarowania placu zabaw powinien zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:  trwałość, odporność na obciążenia, warunki eksploatacji i skrajne warunki atmosferyczne, zapalność, toksyczność.  Wymiary urządzeń i ich stopień trudności dostosowane są do określonych grup wiekowych i każde ma określoną maksymalną liczbę użytkowników (producent placów zabaw zwykle zaleca przedział wiekowy potencjalnych użytkowników, który wynika z optymalnej przydatności funkcjonalnej urządzenia dla danej grupy wiekowej).
 • Strefa bezpieczeństwa. Projektując plac zabaw należy tak planować układ urządzeń, by zachowywać ich strefy bezpieczeństwa ( obszary upadku nie mogą na siebie zachodzić ). W strefie bezpieczeństwa nie może się znajdować żadna przeszkoda oraz nie powinny przecinać się główne szlaki komunikacyjne placu zabaw. Rodzaj nawierzchni w strefie bezpieczeństwa jest zależny od wysokości swobodnego upadku określonej przez PN-EN 1177 (patrz tabela nr 1). Więcej na ten temat tutaj
 • Ześlizgi zjeżdżalni nie powinny być skierowane w kierunku południowym (nadmierne nagrzanie).
 • Nawierzchnie na plac zabaw. Wszystkie urządzenia, których wysokość swobodnego upadku jest większa niż 600 mm, powinny posiadać nawierzchnię bezpieczną (jedną z wymienionych w tabeli nr 1) w obszarze strefy bezpieczeństwa.

***

Nawierzchnia na plac zabaw c.d.

W przypadku nawierzchni syntetycznych krytyczna wysokość upadku powinna być co najmniej równa wysokości swobodnego upadku urządzenia. Należy pamiętać, że darń ma również użyteczne właściwości łagodzące upadek. Dobrze utrzymana darń może być efektywna dla upadków z wysokości do 1 m.

Płyty gumowe występują w kilku rozmiarach (dł x szer):

 • 300 x 300 mm
 • 500 x 500 mm
 • 500 x 1000 mm
 • 1000 x 1000 mm
 • oraz w kształcie puzzli i kostki (np. behaton).

Grubość płyt jest zależna od bezpiecznej wysokości upadku (HIC).

Płyty układa się na odpowiednio wykonanym podłożu (może to być także wylewka betonowa), ze spadkiem jednostronnym od 0,8-1%, w celu ułatwienia spływu wód opadowych.

Rodzaj podbudowy najlepiej dobrać do warunków w jakich będzie eksploatowana nawierzchnia.

Zalecanym rodzajem podłoża do intensywnego użytku (szkoły, przedszkola, place zabaw ogólnodostępne) jest podbudowa betonowa.

Na wykonanej podbudowie układać płyty z przesunięciem (w cegiełkę). Łączyć ze sobą za pomocą kołków. Dodatkowo można kleić do podłoża za pomocą kleju poliuretanowego.

Więcej na temat bezpiecznych nawierzchni na place zabaw dla dzieci dowiesz się w kategorii porad Bezpieczne Nawierzchnie

***

 • Rośliny na Plac Zabaw. Przy tworzeniu projektu należy pamiętać o tym, by  uwzględnić w projekcie istniejącą roślinność, ukształtowanie terenu i podłoże,  tak by wszystko to tworzyło wraz ze sprzętem jedną całość. Drzewa, krzewy, kwiaty czy choćby pagórek, dają dziecięcej wyobraźni często większe możliwości niż karuzela czy huśtawka postawiona na pustym, wyłożonym gumą placu. (Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w Poradach Ekspertów Comes w kategorii Roślinność)
 • Bezpieczne Place Zabaw. Projektując miejsca zabaw, powinno się pamiętać by ławki czy inne siedziska, były tak umiejscowione, aby siedząc na nich, można było objąć wzrokiem maksymalnie duży obszar placu. Dobrze jest również umieszczać ławki w miejscach najbardziej ryzykownych jak wejścia na plac (można wtedy zatrzymać wybiegające z placu dzieci). Zachęcamy do zapoznania się z Poradami Ekspertów Comes we wpisach Bezpieczeństwo.
 • Ławki na plac zabaw. Ławek nie powinno się umieszczać zbyt blisko ogrodzenia, by dzieci nie skakały z nich na przykład na lub przez ogrodzenie.
 • Urządzenia komunalne na place zabaw. Ławki co najmniej 1 m od ogrodzenia, kosze w odległości minimum 1 m od ławek. Kosze na śmieci umieszczone zbyt blisko ławek, mogą narażać użytkowników na np. ataki owadów. Więcej informacji na ten temat tutaj

Ponadto:

 • Zaleca się projektowanie urządzeń typu huśtawki i karuzele,  na obrzeżach placu zabaw oraz z dala od wejścia , by dla bawiących się dzieci, czy też wbiegających na plac, zmniejszyć ryzyko kontaktu z rozpędzonym urządzeniem.
 • Jeśli plac zbaw znajduje się w pobliżu boiska to powinien być  oddzielony od niego wysokim ogrodzeniem , uniemożliwiającym zranienie dzieci znajdujących się na placu, przez piłkę.
 • Wysokość swobodnego upadku umieszczanych na placu zabaw urządzeń nie powinna przekraczać 3 m.
 • Przeglądy placów zabaw. Zarządca placu zabaw ma obowiązek przeprowadzać następujące kontrole:  regularna kontrola przez oględziny (co 1-7 dni), kontrola funkcjonalna (co 1-3 miesiące) i coroczna kontrola podstawowa . Należy pamiętać że urządzenia bez nadzoru i bieżącej konserwacji mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Więcej na ten temat w kategorii Kontrola i Utrzymanie

Nasza firma wykonuje przeglądy roczne podstawowe, zapewniamy również możliwość przeszkolenia przez naszego pracownika osób do wykonywania przeglądów (kontroli przez oględziny, kontroli funkcjonalnej) i prowadzenia książki placu zabaw (dostępna również u nas).

Plac zabaw dla przedszkoli

Plac zabaw dla przedszkoli – wariant tani

Wyposażenie przedszkolnego placu zabaw, to kwestia tak samo istotna, jak wyposażenie sal dydaktycznych. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat potrzebują zabawy na świeżym powietrzu – i to nie tylko w czasie wiosny i lata. Teren zabaw powinien być użytkowany również jesienią, a nawet zimą, dlatego powinniśmy zadbać o solidne i trwałe sprzęty. Jak […]

0 komentarzy
© 2014 Comes Sokołowscy, Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Realizacja Sintra Consulting.