Kwestia kierownika budowy placu zabaw

Do naszych ekspertów skierowano ostatnio ciekawe zapytanie dotyczące wymogu kierowowania robotami budowlanymi w zakresie małej architektury: Czy jest wymóg ustanowienia kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budowy małej architektury w tym placów zabaw? Eksperci COMES w niniejszym wpisie wyjaśniają kwestie prawne ustanowienia kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi oraz dołączają opinię Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Zapraszamy do lektury.

Kwestia kierownika budowy i wymogu kierowania robotami budowlanymi w zakresie małej architektury (place zabaw)

Kwestie wymogu ustanowienia kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi warunkuje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Zgodnie z art. 42 ust. 3 ww. ustawy w przypadku inwestycji realizowanych w trybie zgłoszenia robót budowlanych w odpowiednim urzędzie na Zamawiającego nie nakłada się obowiązku powołania kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi. Jednak w większości przypadków w trakcie inwestycji publicznych Zamawiający powołuje inspektora nadzoru z uprawnieniami oraz nakłada obowiązek nadzoru nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy przez Kierownika budowy  z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Jak wynika z powyższego  w przypadku budowy placów zabaw nie jest to wymagane przez Prawo budowlane, jednak stosowane jest ze względu na odpowiednią organizację inwestycji . Inspektor nadzoru pełni rolę przedstawiciela Zamawiającego, natomiast Kierownik budowy reprezentuje interesy Wykonawcy, a ich odpowiednia współpraca warunkuje prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu inwestycji.

W załączeniu do powyższej interpretacji przepisów Prawa budowlanego dołączamy kopię opinii Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczącą wymogu ustanowienia Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane.

kwestia kierownika budowy placu zabaw

 

Przemysław Jakowienko

Autor wpisu Przemysław Jakowienko

Inspektor ds. Kontroli Placów Zabaw Ekspert z zakresu ogólnego bezpieczeństwa na placach zabaw oraz przeglądów placów zabaw. Specjalizuje się głównie w poradach na temat zgodności urządzeń z normą PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni oraz normą PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.

Komentarze

komentarzy

© 2014 Comes Sokołowscy, Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Realizacja Sintra Consulting.