Jak wygląda montaż i instalacja wyposażenia placu zabaw

Montaz

Gdy złożone przez inwestora zamówienie przeznaczone jest do realizacji, urządzenia wyprodukowane, sprawdzone i bezpiecznie przetransportowane na miejsce budowy – rozpoczyna się etap montażu i instalacji wyposażenia placu zabaw. Etap ten jest przedostatnią częścią całości inwestycji (ostatni etap stanowi dokonanie inspekcji przed oddaniem placu zabaw do użytku, odbiór końcowy oraz późniejsze kontrole jakości i bezpieczeństwa – więcej na ten temat we wpisach: Inspekcja po zamontowaniu urządzeń oraz Przeglądy placów zabaw – uwagi ogólne).

Niezwykle ważne jest, by ekipy montażowe były przeszkolone w zakresie bezpiecznego montażu placów zabaw z zachowaniem zasad normy PN-EN 1176:2009 dotyczącej zasad projektowania, produkcji i montażu placów zabaw, a także wymogów dotyczących aktualnych programów rządowych, jak np. „Radosna Szkoła’, i zasad BHP.  Znajomość przepisów zapobiega ewentualnym pomyłkom i błędom, które mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowników miejsc zabaw i rekreacji.

4 podstawowe zasady montażu wyposażenia placu zabaw

W przypadku, jeśli inwestor zdecyduje się na samodzielny montaż urządzeń, powinien kierować się czterema podstawowymi zasadami:

  • podczas montażu i instalacji sprzętu należy krok po kroku stosować się do  instrukcji przekazanej przez producenta urządzeń ,
  • po montażu i przed pierwszym użyciem – sprzęt powinien być dokładnie sprawdzony przez  osobę wykwalifikowaną do kontroli bezpieczeństwa na placu zabaw ,
  • Instrukcja montażu i instalacji przekazana przez producenta oraz inne dokumenty dotyczące wyposażenia powinny być  przechowywane razem w jednym pliku ,
  •  Bezpieczne osadzenie urządzeń w podłożu  jest kluczowym czynnikiem do stabilnej instalacji – proces ten powinien być zgodny ze specyfikacją producenta
Marek Sokołowski

Autor wpisu Marek Sokołowski

Prezes spółki COMES Specjalizuje się w zarządzaniu procesem inwestycyjnym związanym z budową placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Doradza jak zaplanować, zrealizować i administrować plac zabaw, aby był miejscem bezpiecznym i przyjaznym użytkownikom.

Komentarze

komentarzy

© 2014 Comes Sokołowscy, Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Realizacja Sintra Consulting.