Inspekcja po zamontowaniu urządzeń

Urządzenia oraz wyposażenie dodatkowe montowane na placach zabaw powinny spełniać wymogi normy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, co zazwyczaj poświadczane jest certyfikatem lub deklaracją zgodności wydawaną przez producenta. Jak pokazuje wieloletnie doświadczenie, nie zawsze posiadanie certyfikatu gwarantuje zgodność urządzeń z normami, a co za tym idzie zakup bezpiecznego wyposażenia.

Ponadto certyfikaty dotyczą jedynie wyposażenia, a nie sposobu jego zamontowania. Stąd też dobrą praktyką przed oddaniem placu zabaw do użytku, jest przeprowadzenie kontroli zainstalowanego sprzętu. Inspekcja powinna być przeprowadzona przez specjalistę znającego zapisy normy.

W wyniku kontroli inwestor otrzyma potwierdzenie prawidłowego wykonania zainstalowanego sprzętu, jak również jego montażu. Zweryfikowane zostaną strefy bezpieczeństwa i prawidłowe rozmieszczenie elementów placu zabaw. Tam, gdzie jest to wymagane sprawdzona zostanie również nawierzchnia amortyzująca upadek oraz jej zgodność z normą PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.

Przemysław Jakowienko

Autor wpisu Przemysław Jakowienko

Inspektor ds. Kontroli Placów Zabaw Ekspert z zakresu ogólnego bezpieczeństwa na placach zabaw oraz przeglądów placów zabaw. Specjalizuje się głównie w poradach na temat zgodności urządzeń z normą PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni oraz normą PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.

Komentarze

komentarzy

© 2014 Comes Sokołowscy, Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Realizacja Sintra Consulting.