Dokumenty, które powinien przedstawić profesjonalny dostawca

Bezpieczeństwo placów zabaw

Wraz z dostawą nowych urządzeń na plac zabaw nasi pracownicy przekazują szereg niezbędnych dokumentów potwierdzających jakość i bezpieczeństwo urządzeń zabawowych. Poniżej zostały wymienione dokumenty, jakich odbiorca powinien wymagać od dostawcy.

Profesjonalni dostawcy wyposażenia na place zabaw wraz z urządzeniami przekazują:

  •  certyfikaty  wydane przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie (COBRABiD) oraz inne dokumenty np. deklaracje zgodności producenta potwierdzające zgodność z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176-1 .

Certyfikaty stanowią dodatkową gwarancję prawidłowego zaprojektowania i wykonania urządzeń .

  •  instrukcje montażowe, użytkowania i konserwacji  w których zawarte są wszystkie parametry urządzenia, sposób ich montażu, strefę bezpieczeństwa,
  •  protokoły zdawczo-odbiorcze urządzeń lub protokoły dostawy i montażu   stwierdzające zgodność ilości i kompletności dostarczonych bądź zamontowanych urządzeń ze zleceniem i ustaleniami wynikającymi z protokołu.

Protokół jest podpisywany w dniu dostawy, w przypadku usługi montażu – po jego zakończeniu i oględzinach wykonanych robót budowlano-montażowych na placu wskazanym przez zamawiającego.

  • dostawcy posiadają również   dokument rozchodu towaru WZ  (Wydanie Zewnętrzne) na którym udokumentowana jest ilość wydanych urządzeń zabawowych na rzecz zamawiającego (jeśli nie ma możliwości wystawienia faktury).
Standardowy dokument WZ zawiera: numer kolejny, datę wystawienia oraz datę wydania urządzeń, oznaczenie i ilość wydanych urządzeń, dane wystawcy i odbiorcy.
  • dostawca może przekazać zamawiającemu również   fakturę  wraz z  kartą gwarancyjną  .
Norbert Miernik

Autor wpisu Norbert Miernik

Specjalista ds. sprzedaży / Inżynier budownictwa Doradza jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić proces budowy placu zabaw czy siłowni plenerowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przygotowywaniem inwestycji oraz fazą realizacji.

Komentarze

komentarzy

© 2014 Comes Sokołowscy, Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Realizacja Sintra Consulting.