Budowa Placu Zabaw z COMES

Budowa placu zabaw z Comes Sokołowscy. Jak już wiadomo, zanim piękny, kolorowy i bezpieczny plac zabaw pojawi się na naszym osiedlu/podwórku itp. musimy przejść przez proces projektowania opisany już wcześniej w cyklu Projekt Placu Zabaw. Gdy ten etap mamy już za sobą możemy rozpocząć kolejny – budowę placu zabaw. Warto wtedy zaufać doświadczonemu producentowi i ekipom montażowym. Firma Comes już od ponad 20 lat produkuje wyposażenie placów zabaw na terenie całej Polski. Montaż urządzeń na place zabaw wykonywany jest przez nasze wykwalifikowane ekipy montażowe, wyposażone w samochody i specjalistyczny sprzęt pozwalający szybko solidnie i bezpiecznie zamontować urządzenia na placu zabaw.

Regulacje Prawne w Polsce

Prawo polskie mówi, iż plac zabaw na którego wyposażenie składają się: altany, boiska, karuzele, huśtawki, piaskownice, oczka wodne, wodotryski, ogrodzenia oraz inne elementy małej architektury ogrodowej – zalicza się do obiektów małej architektury (Art. 3 ust. 4). Na podstawie Artykułu 29 ustawy Prawo budowlane dowiadujemy się, że obiekty wymienione powyżej nie wymagają pozwolenia na budowę – jedynie w przypadku, gdy wznoszone są na terenach publicznych, konieczne jest zgłoszenie właściwemu organowi.

Co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor ma obowiązek zawiadomić odpowiedni organ nadzoru budowlanego oraz projektanta pełniącego nadzór autorski o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych. Do zawiadomienia należy dołączyć pisemne oświadczenie kierownika budowy (robót) o podjęciu obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) oraz oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązującego się do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – także w formie pisemnej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest ustanawiany przez inwestora dobrowolnie bądź ( w przypadkach określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych) obligatoryjnie.

W każdym procesie budowlanym (według artykułu 17 wspomnianej wcześniej ustawy) uczestniczą:

  • inwestor – będący osobą fizyczną lub prawną, w imieniu której realizowana jest inwestycja
  • projektant/kierownik budowy (robót),
  • oraz jeśli ustanowiono taki nadzór – inspektor nadzoru inwestorskiego.

Dodatkowym dokumentem regulującym zakres praw i obowiązków poszczególnych uczestników procesu budowlanego jest rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Tematyka cyklu Budowa Placu Zabaw z Comes

W powyższym krótkim wstępie opisaliśmy proces budowy placu zabaw z prawnego punktu widzenia. Właściwy cykl artykułów Budowa placu zabaw z Comes rozpoczęty zostanie wpisem Dostawy – zwracającym uwagę inwestora na to, jak rozpoznać rzetelnego i wiarygodnego dostawcę urządzeń zabawowych. Kolejny wpis z cyklu przybliży nam proces składania zamówienia. Później przejdziemy już do etapu montażu – czyli jak to się odbywa w firmie Comes i kto może podjąć się zamontowania urządzeń na placu. Czwarty z kolei wpis będzie dotyczył dokumentów, jakie powinien przedstawić dostawca realizujący zamówienie inwestora. Temat zamykający cykl to Inspekcje po zamontowaniu urządzeń – takie kontrole nie tylko pozwalają na potwierdzenie zgodności wykonania urządzeń z obowiązującymi normami lecz także weryfikują jakość wykonania sprzętu i montażu. Zapraszamy serdecznie do śledzenia porad naszych eksperów i kontaktu z naszymi ekspertami w przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań.

© 2014 Comes Sokołowscy, Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Realizacja Sintra Consulting.